Felelősség

Felelősség

A felelősségteljes piaci magatartás a vállalat hosszútávú stratégiájának szerves része, ez a versenyképesség növelésének elérésének egyik kulcseleme. Folyamatosan törekszünk termelési hatékonyságunk javítására, figyelembe véve dolgozóink jólétét és működésünk környezeti hatásait. A humánerőforrás-fejlesztés az egyik legfontosabb terület a vállalat stratégiai céljainak megvalósításához. A Refrak Oy termelési és pénzügyi eredményeinek növelésének előfeltétele a dolgozók szakmai és személyi fejlődése.

A Refrak Oy folyamatosan figyelmet fordít:

  • A dolgozók szakmai ismereteinek állandó bővitésére.
  • Az egyéni védőeszközök minőségének és hatékonyságának a javítására.
  • A munkaterületek biztonságának és a használt gépek minőségének,  állapotának javítására.
  • A biztonságos munkavégzés előtérbe helyezésére.
  • Környezetbarát munkafolyamatok és termékek fejlesztésére.