Vastuullisuus

Vastuullisuus

Vastuullinen toiminta on kiinteä osa yrityksen pitkän aikavälin strategiaa. Se toimii yhtenä avaintekijänä kilpailuedun rakentamisessa. Parannamme jatkuvasti taloudellista tehokkuutta ottaen huomioon työntekijöidemme hyvinvoinnin ja tuotannon ympäristövaikutukset. Henkilöstön kehittäminen on yksi tärkeimmistä asioista, joka varmistaa yrityksen strategisten tavoitteiden toteutumisen. Henkilöstön ammatillinen ja henkilökohtainen kasvu on yhtenä tärkeänä edellytyksenä Refrak Oy:n tuotannon ja taloudellisen tuloksen maltillisille kehitykselle.

Refrak Oy panostaa jatkuvasti:

  • Henkilöstön jatkuvan koulutuksen ylläpitämiseen
  • Henkilösuojaimien laadun ja tehokkuuden parantamiseen
  • Työtilojen ja työkoneiden laadun ja turvallisuuden parantamiseen
  • Turvallisten työmenetelmien edistämiseen
  • Ympäristöystävällisten työprosessien ja tuotteiden kehittämiseen